BLOG

 

V ČÍSLACH

28.04.2019

Každý rok stratíme vo svete 13 miliónov hektárov lesov s rozlohou ešte väčšou ako je napríklad Rakúsko. Hlavný dôvod - papier. Od roku 1950 sa spotreba papiera zvýšila až na 367 miliónov ton, čo je sedemnásobok pôvodnej produkcie. Prvým krokom k záchrane lesov je samozrejme eliminácia používania papiera ako takého alebo jeho náhrada za recyklačný...

VODA

22.03.2019

Voda je našim najcennejším a zároveň nevyhnutným zdrojom života na našej planéte. Svetový deň vody, 22.marec 2019, je jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody. Naša spoločnosť, BEZPLATNÁ SKARTÁCIA, skartáciou dokumentov, ktoré sa následne recyklujú, pomáha chrániť životné prostredie a šetriť prírodné zdroje. Podľa...