Prevádzka 1

Nádražná 34, Ivánka pri Dunaji, 900 28 /Spracovanie - skartácia/

Prevádzka 2

Domové role 72, Bratislava, 821 05 /Recyklačné stredisko, výkup papiera/

+421 902 265 449 

Bezplatná skartácia s.r.o.

Sídlo: Horná Potôň 487, 930 36

IČO: 52 092 984

DIČ: 2120900617
IČ DPH: SK2120900617

IBAN: SK80 1100 0000 0029 4306 5394
bezplatna.skartacia@gmail.com

Ihneď po prevzatí dokumentov do našich vozidiel preberáme za Vaše dokumenty zodpovednosť.

                                          OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR

Dokumenty je potrebné pripraviť k naloženiu na nám dostupné miesto ku vchodu (maximálne 5 metrov od nášho vozidla). Ohľadne termínu odvozu dokumentov Vás budeme kontaktovať do 10 pracovných dní od zaslania objednávky. 
www.najlepsia-skartacia.sk
www.najlepsia-skartacia.sk
www.najlepsia-skartacia.sk
www.najlepsia-skartacia.sk