Blog

 

Recyklácia a spracovanie papiera sú veľmi dôležité. Recyklácia papiera čiastočne zmierňuje škodlivé dopady výroby papiera. Pri výrobe nového výrobku je možné ušetriť primárnu surovinu - drevo a neprodukujú sa ekologicky problematické chemické látky potrebné na rozklad drevenej hmoty na buničinu - celulózu. Zároveň sa šetrí energia. Výroba papiera...

V číslach.

12.11.2018

Vytriedením, skartovaním a recykláciou 15 600 ton papiera na Slovensku a v Českej republike od začiatku roka 2018 k dnešnému dňu, sme vďaka našim zákazníkom zachránili cca 142 ha lesa a neuveriteľných cca 265 200 stromov. Skartáciou dokumentov a následnou recykláciou papiera spoločnosť Bezplatná Skartácia výrazným spôsobom pomáha nielen životnému...