NAŠE SLUŽBY

Skartujeme pod drobnohľadom nami určenej osoby a kamerovým systémom, za prísnych bezpečnostných opatrení, aby bola zaistená bezpečnosť a nedochádzalo  k úniku informácií. Stupeň utajenia č.4/DIN 32757-1, Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.   

Predmetom skartácie sú obchodné záznamy, osobné údaje klientov alebo zamestnancov, firemná korešpondencia a dokumentácia, neplatné zmluvy, účtovné doklady, zdravotná dokumentácia, obsah firemných archívov, dokumenty po uplynutí skartačnej lehoty, dôverné písomnosti a dokumenty s obchodným tajomstvom. 

Zaručujeme bezpečný prevoz dokumentov od klienta až do našej prevádzky. Tam dochádza skartáciou k znehodnoteniu dôverných údajov. Počas manipulácie s dokumentami garantujeme klientom maximálnu diskrétnosť. Skartácia dokumentov sa vykonáva na certifikovaných strojoch, kde dochádza k drveniu a následnému zlisovaniu do balíkov. 

Odpad je po bezpečnej likvidácii ďalej spracovaný a recyklovaný.