Služba: skartácia dokumentov, spisov, archívov...

Skartujeme pod drobnohľadom nami určenej osoby a kamerovým                       systémom, stupeň utajenia č.4/DIN 32757-1, Zákon                                            č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.   

Vyškolený personál, ktorý spĺňa všetky bezpečnostné požiadavky.