Služba: Skartácia dokumentov, spisov, archívov...

Skartujeme pod drobnohľadom nami určenej osoby a kamerovým                             systémom,stupeň utajenia č.4/DIN 32757-1,Zákon                                            č. 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov.   

Vyškolený personál,ktorý spľňa všetky bezpečnostné požiadavky.