GDPR na mieru.

                                 Sme súčinní pre verejné obstarávanie. Na vyžiadanie dodáme: 

                                             1 - SMERNICA O RIEŠENÍ BEZPEČNOSTNÝCH INCIDENTOV

                                             2 - POVERENIE NA SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

                                             3 - BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

                                             4 - ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

                                             5 - DOKLAD O ZAVEDENÍ SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA BOZP A OPP