SLOVAMI KONATEĽA

Spoločnosť Bezplatná skartácia s.r.o. je rodinná firma založená v Slovenskej republike s pôsobením v štyroch štátoch: v Slovenskej republike, v Českej republike, v Rakúsku a v Maďarsku. Som konateľom spoločnosti, mám 47 rokov a som absolventom SPŠ strojníckej. Myslím, že nastal ten správny čas napísať niečo o mojom podnikaní. Vždy mi záležalo na životnom prostredí, a preto som sa v minulosti rozhodol sa aktívne podieľať na jeho ochrane. Predtým, ako človek začne podnikať, poriadne si rozmyslí, v akej oblasti rozbehne svoj biznis. Ja som sa rozhodol podnikať v oblasti odpadového hospodárstva s odpadovým papierom pred 20 rokmi. Mobilným zberom som obchádzal mestá po celom Slovensku. Vedel som, že podnikanie nebude prechádzka ružovou záhradou, ale tiež som veril, že budem a musím napredovať. Veľakrát som sa popálil, ale v prvom rade som sa vždy spoliehal iba sám na seba a na svoje skúsenosti. Následne som vybudoval prevádzku na výkup papiera pre fyzické osoby. Veľakrát som musel vyvinúť veľa úsilia, aby môj biznis začal produkovať výsledky. Neskôr ma napadla myšlienka skartácie dokumentov. Nebolo to však jednoduché. Potreboval som množstvo povolení, aby bolo všetko z hľadiska legislatívy správne a legálne. Všetky potrebné povolenia na otvorenie prevádzky som nakoniec získal a mojím partnerom sa stala spoločnosť SHP Harmanec, s ktorou som podpísal dôležitú zmluvu o spolupráci. Keďže konkurencia na trhu s papierom bola veľká, potreboval som vymyslieť niečo, čo by ma od konkurenčných firiem odlišovalo. Dostal som nápad, že skartáciu dokumentov budem vykonávať bezplatne. Dôležitá vec v podnikaní je, uvážene a starostlivo si vyberať spoločníkov v podnikaní. Ja som sa rozhodol, že budem jediným konateľom vo svojej spoločnosti. Keď sa pozriem spätne na všetko, čo som doteraz urobil, tak vidím množstvo chýb, z ktorých som sa poučil a idem ďalej. Mnoho ľudí mi vyčíta, že som často podráždený, ale to pramení z toho, že svoje podnikanie beriem vážne a za všetko ručím menom svojej firmy. Moja firma má jasne nastavené pravidlá a podmienky, riadime sa zákonom a veľakrát sa nájdu ľudia, ktorí by chceli, aby sme tieto podmienky kvôli nim menili alebo urobili výnimku. To však nie je možné, pretože meno našej spoločnosti by bolo v ohrození, riskovali by sme zánik spoločnosti a pokuta by bola privysoká, aj za jeden uniknutý dokument minimálne 4% z celkového ročného obratu spoločnosti či maximálne do výšky 20 miliónov eur, pre mňa ako právnickú osobu. Mimochodom EU-zákon hovorí, že kto poruší zákon o GDPR musí dostať pokutu. Veľakrát mi ľudia a konkurencia hádzali polená pod nohy, ale naučil som sa ich preskakovať. Vytváram a budujem niečo vlastné, na nikoho nie som odkázaný a pomáham ľuďom, ktorých zamestnávam a ktorí sú odo mňa závislí. Naša spoločnosť zabezpečuje klientom absolútnu ochranu dôverných a citlivých dokumentov. Plne si uvedomujeme zodpovednosť a dôveru, ktorú nám naši klienti prejavujú. Všetky dokumenty, ktoré od klientov prevezmeme sú dôkladne skartované a následne recyklované v súlade s prísnym pracovným postupom, ktorý je bezpečný. Ručím vám osobne za to, čo od vás preberieme a ručím svojím vlastným kapitálom. Chceme vyhovieť požiadavkám našich klientov a zachovať si ich dôveru. Snažíme sa ísť nad rámec ich očakávaní. Naši klienti sú našou prioritou. Prvoradá je pre nás dlhodobá spolupráca, neustále inovujeme pracovné postupy a vozový park, k požiadavkám klientov pristupujeme individuálne. Vykonávame pravidelné školenia našich zamestnancov, dodržiavame vysoký štandard profesionality našej práce. Klientom sa snažíme minimalizovať náklady. Prostriedky, ktoré zarobíme investujeme do rozvoja našej spoločnosti. Ročne vybavíme približne 5000 objednávok. Bezplatná skartácia s.r.o. je držiteľom certifikácie podľa noriem STN EN ISO 9001:2016 a STN EN ISO 14 001:2016. Stabilita v podnikaní je rozhodujúca, a preto budeme radi, ak sa aj vy stanete naším obchodným partnerom.
                                                                                                                     Miroslav Mikulášek, konateľ