PREČO BEZPLATNE

              Ihneď po prevzatí dokumentov do našich vozidiel preberáme za                                                             Vaše dokumenty zodpovednosť.

Platíte nám papierovou hmotou, ktorá vzniká počas skartácie. Likvidácia dokumentov sa uskutočňuje na certifikovaných strojoch, kde dochádza k drveniu a následnému zlisovaniu do balíka. Vaše dokumenty prejdú deštrukciou rezom na prúžky 3,8 - 50 mm.

Odpad je po bezpečnej likvidácii ďalej spracovaný a je postúpený k ďalšej recyklácii. O odbornej skartácii Vám vystavíme certifikát o skartácii.