Prečo bezplatne?

Žiadna veda.Platíte nám papierovou hmotou, ktorá vzniká počas skartácie. Likvidácia dokumentov sa uskutočňuje na certifikovaných strojoch, kde dochádza k drveniu a následnom zlisovaní do balíka. Vaše dokumenty prejdú deštrukciou rezom na prúžky 3,8-50 mm.

Odpad je po bezpečnej likvidácií ďalej spracovaný a je postúpený k ďalšej recyklácií.O odbornej skartácií Vám vystavíme potvrdenie.