CENNÍK

Ihneď po prevzatí dokumentov do našich vozidiel, preberáme za Vaše dokumenty zodpovednosť. Po procese skartácie Vám vystavíme "Certifikát o skartácii".

Naša spoločnosť sa rozhodla skartovať aj menšie množstvá /pod 500 kg/.  V cene je doprava, skartácia, odpad. Skartačný materiál môže byť aj v šanónoch a euro obaloch. Skartačný materiál je potrebné pripraviť na nám dostupné miesto ku vchodu / najviac 5 metrov od nášho vozidla/.

Cena za dopravu nad 1000 kg papiera / bez šanónov a euroobalov/ na základe dohody. 

CENNÍK nad 500 kg :  skartácia je zdarma                CENNÍK pod 500 kg: 

Cena zahŕňa: dopravu                                      Cena zahŕňa: dopravu, skartáciu, odpad

Bratislava: zdarma /bez šanónov a euroobalov/          Bratislava:                   100 € bez DPH

Bratislavský kraj:        130 € bez DPH                             Bratislavský kraj:        150 € bez DPH

Trnavský kraj:              130 € bez DPH                            Trnavský kraj:              150 € bez DPH

Nitriansky kraj:            150 € bez DPH                            Nitriansky kraj:           170 € bez DPH

Trenčiansky kraj:         150 € bez DPH                            Trenčiansky kraj:        170 € bez DPH

Žilinský kraj:                 200 € bez DPH                            Žilinský kraj:               220 € bez DPH

Banskobystrický kraj:  200 € bez DPH                            Banskobystrický kraj: 220 € bez DPH

Košický kraj:                 300 € bez DPH                            Košický kraj:                 300 € bez DPH

Prešovský kraj:             300 € bez DPH                            Prešovský kraj:             300 € bez DPH