CENNÍK

            Ihneď po prevzatí dokumentov do našich vozidiel,                          preberáme za Vaše dokumenty zodpovednosť. Po                            procese skartácie Vám vystavíme "Certifikát o skartácii".

Naša spoločnosť sa rozhodla skartovať aj menšie množstvá /pod 500 kg/. Skartačný materiál môže byť aj v šanónoch a euro obaloch. Skartačný materiál je potrebné pripraviť na nám dostupné miesto ku vchodu /najviac 5 metrov od nášho vozidla/.

Bratislava:                   skartácia zdarma nad 500 kg / bez šanónov a euroobalov/          

Bratislava:                  100 € bez DPH /pod 500 kg dokumentov alebo nad 500 kg v šanónoch,                                              euroobaloch a Certifikát o skartácii na jednu firmu/

Bratislavský kraj:        130 € bez DPH /cena za dopravu a Certifikát o skartácii na jednu firmu/                             

Trnavský kraj:             130 € bez DPH /cena za dopravu a Certifikát o skartácii na jednu firmu/                           

Nitriansky kraj:           150 € bez DPH /cena za dopravu a Certifikát o skartácii na jednu firmu/                           

Trenčiansky kraj:        150 € bez DPH /cena za dopravu a Certifikát o skartácii na jednu firmu/                          

Žilinský kraj:               200 € bez DPH /cena za dopravu a Certifikát o skartácii na jednu firmu/                          

Banskobystrický kraj: 200 € bez DPH /cena za dopravu a Certifikát o skartácii na jednu firmu/                          

Košický kraj:                300 € bez DPH /cena za dopravu a Certifikát o skartácii na jednu firmu/                           

Prešovský kraj:            300 € bez DPH /cena za dopravu a Certifikát o skartácii na jednu firmu/