Koronavírus COVID-19

Vážení zákazníci, 
spoločnosť Bezplatná Skartácia aj naďalej poskytuje svoje skartačné služby. V súvislosti s preventívnymi opatreniami v období mimoriadnej situácie cítime zodpovednosť za našich zákazníkov a zamestnancov. Aktuálna situácia nám nie je ľahostajná. Spoločne chceme prispieť k zvýšeniu ochrany zdravia nás všetkých, a preto Vás prosíme o dôsledné a trpezlivé dodržiavanie zavedených opatrení našej spoločnosti. Prosíme Vás, aby ste dokumenty na skartáciu vkladali do krabíc, vriec alebo na palety a následne vyložili do otvoreného priestoru pre budovu maximálne 5 metrov od auta našej spoločnosti. Zamestnanec Bezplatnej Skartácie nebude vstupovať do Vašich priestorov. Pripravené dokumenty prevezme s použitím ochranného rúška a rukavíc. V prípade nutnej komunikácie s pracovníkom Bezplatnej Skartácie sa nezdržujte dlhšie ako je to potrebné. Likvidácia s dozorom nie je momentálne možná.  
Chránime zdravie nás všetkých. Spolu to dokážeme.