V ČÍSLACH

28.04.2019

Každý rok stratíme vo svete 13 miliónov hektárov lesov s rozlohou ešte väčšou ako je napríklad Rakúsko. Hlavný dôvod - papier. Od roku 1950 sa spotreba papiera zvýšila až na 367 miliónov ton, čo je sedemnásobok pôvodnej produkcie. Prvým krokom k záchrane lesov je samozrejme eliminácia používania papiera ako takého alebo jeho náhrada za recyklačný papier. Dnes je každý druhý strom použitý na výrobu papiera. Recyklácia papiera vzrástla za posledných 20 rokov o 30 %. Prečo je recyklácia prospešná pre nás všetkých? Zmenšuje sa množstvo odpadu ukladaného na skládky, zmenšuje sa spotreba primárnych zdrojov, redukuje sa spotreba energie, čím prispieva k redukcii emisií skleníkových plynov oproti použitiu surových materiálov a prispieva k ochrane životného prostredia. Papier je možné recyklovať 5 až 7 krát, potom je už celulózové vlákno príliš krátke a je potrebné dodávať primárnu surovinu. Venujme maximálnu pozornosť ochrane životného prostredia a šetreniu prírodných surovinových zdrojov. Aj naša spoločnosť Bezplatná Skartácia pomáha významným spôsobom chrániť životné prostredie a šetriť prírodné zdroje a to vytriedením a skartáciou dokumentov 15 600 ton ročne, ktoré sa následne recyklujú. Vaša Bezplatná Skartácia.