VODA

22.03.2019

Voda je našim najcennejším a zároveň nevyhnutným zdrojom života na našej planéte. Svetový deň vody, 22.marec 2019, je jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody. Naša spoločnosť, BEZPLATNÁ SKARTÁCIA, skartáciou dokumentov, ktoré sa následne recyklujú, pomáha chrániť životné prostredie a šetriť prírodné zdroje. Podľa organizácie EARTH CARE spotrebuje výroba 1 tony papiera zo starého papiera v porovnaní s výrobou z celulózy (primárnej suroviny) len 1/2 vody a znižuje znečistenie vody o 35 %. Vaša BEZPLATNÁ SKARTÁCIA.