15. STOROČIE

18.06.2019

Na Slovensku sa s výrobou papiera začalo v 15. storočí. Dnes je Slovensko významným európskym producentom papiera. Svetová produkcia papiera predstavuje 370 miliónov ton. V Európe sa papier vyprodukuje v množstve 103 miliónov ton. Na Slovensku množstvo vyprodukovaného papiera predstavuje 850 tisíc ton. Používanie papiera je zastúpené vo všetkých priemyselných sférach, v školách, v domácnostiach a je potrebné ho separovať, aby ho bolo možné vrátiť späť do výrobného procesu. Recyklácia šetrí energiu a emisie. 1 tona recyklovaného papiera ušetrí 27 kg emisií v ovzduší v porovnaní s papierom z primárnych surovín. Recyklovaním 1 tony papiera sa ušetrí približne 2 500 litrov ropy, 26 000 litrov vody a 3 m3 priestoru na skládke. Recyklovaný papier vypúšťa približne o 70 % menej škodlivín do ovzdušia. Recyklácia papiera znižuje konečné ceny pre spotrebiteľov. 27 000 stromov je každý deň vyrúbaných kvôli toaletnému papieru. Naša spoločnosť Bezplatná Skartácia skartáciou dokumentov, ktoré sa následne recyklujú, významným spôsobom šetrí prírodné zdroje. Vaša BEZPLATNÁ SKARTÁCIA