Skartujeme všetko..

21.10.2017

Nezabudnite skartovať aj obchodné tajomstvá, Know-how, Prísne Tajné.