Prezident Kiska

17.09.2017

Aj prezident Kiska sa presvedčil, čo sa môže stať, ak sa dôverné dokumenty dostanú do nesprávnych rúk. Naša spoločnosť Vám ponúka skartovanie dokumentov BEZPLATNE a samozrejme aj pod Vaším dohľadom.
Len skartáciou sa môžete chrániť proti zneužitiu dokumentov.