Prečo bezplatne

12.09.2018

Mnohí z Vás sa nás často pýtajú, prečo je skartácia dokumentov bezplatná, či sa to našej spoločnosti vyplatí alebo z čoho máme zisk? A tu je odpoveď: "platíte nám papierovou hmotou".
Skartácia dokumentov sa realizuje na certifikovaných strojoch. Z dokumentov, ktoré skartujeme vzniká papierová hmota - skartačná drť, ktorá sa následne zlisuje do transparentných balíkov. Balíky sú dopravené do spracovateľských papierenských závodov, ktoré od nás hmotu odkúpia. Tam dochádza k recyklácii. Po recyklácii sa papier opäť spracováva. Práve z recyklovaného papiera sa vyrábajú najkvalitnejšie výrobky v papierenskom priemysle, medzi ktoré patria aj hygienické produkty.
A na záver: 1 tona papiera zachráni 17 stromov.
Vaša Bezplatná Skartácia: www.najlepsia-skartacia.sk