Poďakovanie.

28.12.2018

Bezplatná Skartácia ďakuje všetkým svojim zákazníkom a obchodným partnerom, ktorí prispeli k úspechu našej spoločnosti v roku 2018. Rok 2018 považujeme za úspešný práve vďaka Vašej dôvere v naše schopnosti, kvalitu vykonanej práce a profesionalitu nášho pracovného tímu. Pre každého z Vás sme pracovali s maximálnym nasadením. Ceníme si Vašu prejavenú podporu a vzájomnú spoluprácu. Veľmi nás teší záujem o naše služby, preto by sme sa Vám radi poďakovali za vernosť, ale aj za spätnú väzbu, ktorú nám poskytujete a ktorá nás inšpiruje k tomu, aby sme sa ďalej rozvíjali a pracovali na sebe. Aj naďalej budeme poskytovať kvalitné komplexné služby na základe požiadaviek našich zákazníkov za výhodných podmienok, vytvárať dlhodobé partnerské vzťahy so zákazníkmi a napredovať vo zvyšovaní úrovne poskytovaných služieb. Spokojný zákazník je našou najlepšou vizitkou. ĎAKUJEME. Vaša Bezplatná Skartácia.