Počas vianočných dní.

01.12.2017

Samozrejme Bezplatná skartácia prijíma objednávky , aj počas vianočných sviatkov cez pracovné dni.