Niečo o recyklácií

03.12.2018

Recyklácia a spracovanie papiera sú veľmi dôležité. Recyklácia papiera čiastočne zmierňuje škodlivé dopady výroby papiera. Pri výrobe nového výrobku je možné ušetriť primárnu surovinu - drevo a neprodukujú sa ekologicky problematické chemické látky potrebné na rozklad drevenej hmoty na buničinu - celulózu. Zároveň sa šetrí energia. Výroba papiera recykláciou vyžaduje iba 30 % energie, ktorá je potrebná pri výrobe zo stromov, naviac šetrí lesy od nadmernej ťažby. Recykláciou sa znižuje znečistenie ovzdušia o 75 % a vody o 35 %. Recyklácia je významným krokom nielen z dôvodu ochrany životného prostredia, ale aj z hľadiska rozvoja spoločnosti. Naša spoločnosť Bezplatná Skartácia skartáciou dokumentov, ktoré sa následne recyklujú, významným spôsobom pomáha chrániť životné prostredie a šetrí prírodné zdroje. Čím viac recyklujeme, tým viac pomáhame svojmu životnému prostrediu, ale aj sebe samému. Vaša Bezplatná Skartácia.