Citlivé firemné dokumenty.

29.10.2018

Každá organizácia istý čas uchováva dokumenty podliehajúce archivácii. Po uplynutí ustanovenej doby dochádza postupne k ich vyraďovaniu a likvidácii. A keďže sa jedná o citlivé firemné dokumenty, osobné údaje klientov alebo zamestnancov a pokiaľ chcete zabrániť ich zneužitiu, najvhodnejším spôsobom likvidácie dokumentov je ich SKARTÁCIA. Naša spoločnosť BEZPLATNÁ SKARTÁCIA Vám ponúka komplexné skartačné služby od odvozu, uskladnenia, triedenia až po skartáciu dokumentov. Po procese skartácie sa zlikvidované dokumenty odvezú na následnú recykláciu druhotnej suroviny, z ktorej sa vyrábajú výrobky v papierenskom priemysle. A to všetko BEZPLATNE. Naše skúsenosti s poskytovaním skartačných služieb významným spoločnostiam na Slovensku a v Čechách nám umožňujú sa zdokonaľovať, tvoriť a hľadať nové riešenia s cieľom zvyšovať úroveň poskytovaných služieb. Spokojnosť zákazníka je pre našu spoločnosť záväzkom a spokojný zákazník je našou najlepšou vizitkou. Vaša BEZPLATNÁ SKARTÁCIA, +421 902 265 449