2019

14.12.2018

Popri úspešnom podnikaní na slovenskom a českom trhu rozširujeme svoje podnikanie a zvyšujeme kvalitu poskytovaných služieb. Spoločnosť Bezplatná Skartácia je už dlhú dobu stabilným partnerom medzinárodných spoločností. Rastúce potreby našich zákazníkov nás viedli k tomu, aby naša spoločnosť v roku 2019 rozšírila a ponúkla svoje služby aj v Maďarsku a Rakúsku. Rozšírenie podnikania do Maďarska a Rakúska potvrdzuje našu rozsiahlu odbornosť. Čakáme na posledné povolenia a potvrdenia a týmto sme už pár krokov od cieľa. Dôvera našich zákazníkov je pre nás záväzkom ďalšej spolupráce.