LEGISLATÍVA, ISO CERTIFIKÁCIE

Centrálny register zmlúv

Po podpise "Zmluvy o likvidácii písomností" s povinnou osobou zákon č.211/2000 Z.z. sa zmluva zverejňuje na CRZ. Účastníkom povinne zverejňovanej zmluvy je ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, verejnoprávna inštitúcia a nimi zriadená rozpočtová organizácia  alebo príspevková organizácia.

Spĺňame GDPR

Nový zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

 Ihneď po prevzatí dokumentov do našich vozidiel preberáme za Vaše dokumenty zodpovednosť. Po procese skartácie Vám vystavíme "Certifikát o skartácii".

NAJLACNEJŠIE VYTRIEDENIE DOKUMENTOV ZO ŠANÓNOV A EUROOBALOV V KRAJINÁCH V4

Čo je potrebné vedieť pred objednávkou

Naši spokojní zákazníci v SR

Naši spokojní zákazníci v ČR

Zastúpenie v Rakúsku

Zastúpenie v Maďarsku

Trieda bezpečnosti 4/DIN 32757-1

Možnosť byť osobne prítomný

Skartačná drť o rozmeroch 3,8 - 50 mm

Spracujeme 1200 ton/mesiac

20 rokov skúseností a profesionality

"Obchoduj so svojím odpadom"

Slovami konateľa

Franchise investor

www.bezplatne-skartovanie.sk
www.bezplatne-skartovanie.sk

     PREČO BEZPLATNE?

Platíte nám papierovou hmotou, ktorá vzniká počas skartácie. Likvidácia dokumentov sa uskutočňuje na certifikovaných strojoch, kde dochádza k drveniu a následnému zlisovaniu do balíka. Vaše dokumenty prejdú deštrukciou rezom na prúžky 3,8-50 mm.

Odpad je po bezpečnej likvidácii ďalej spracovaný a je postúpený k ďalšej recyklácii. O odbornej skartácii Vám vystavíme certifikát. 


www.najlepsia-skartacia.sk
www.najlepsia-skartacia.sk

BEZPLATNÁ SKARTÁCIA NA SLOVENSKU 

Sme stabilná a konkurencie schopná spoločnosť v oblasti odpadového hospodárstva a patríme medzi popredné spoločnosti v oblasti skartácie dokumentov so zastúpením na Slovensku, v ČR a v Rakúsku.  Kvalitou poskytovaných služieb si naša spoločnosť udržiava  dôveru a spokojnosť svojich zákazníkov a dosahuje zvýšenie ekonomických výsledkov. Skartujeme 1200 ton mesačne. Dôkazom spokojnosti našich partnerov sú kvalitné referencie a každodenný nárast objemu skartovaného materiálu. Bezplatná skartácia je zárukou kvality, profesionality a maximálnej diskrétnosti. 

                                                           KONTAKT 

Bezplatná skartácia s.r.o.

Sídlo: Horná Potôň 487, 930 36

IČO: 52 092 984

DIČ: 2120900617

IČ DPH: SK2120900617

IBAN: SK80 1100 0000 0029 4306 5394

      

Prevádzka 1: 

Nádražná 34, Ivánka pri Dunaji, 900 28

Prevádzka 2:

Domové role 72  , Bratislava, 821 05

bezplatna.skartacia@gmail.com