Čo sa skartuje?           

Archívy, spisy, dokumenty, korešpondencia, zmluvy platné a neplatné, daňové - bankové záznamy, osobné údaje, dôverné informácie, obchodné tajomstvo, Know - How, prísne tajné, či citlivé informácie. Poprípade podľa Vášho úsudku.