Čo sa skartuje?           

Archívy, spisy, dokumenty, korešpondencia, zmluvy platné a neplatné, daňové-bankové záznamy, osobné údaje, dôverné informácie, obchodné tajomstvo, Know-How, prísne tajné, či citlivé informácie.Poprípade dľa vašeho úsudku.